Hur ska hästen skötas?

Hos Jordbruksverket kan man läsa mer om hur olika djur, bland annat hästar ska skötas på lämpligt sätt. Det finns regler som talar om hur mycket hästen ska vistas ute, hur den ska tränas och mycket annat. Men hur tar man egentligen hand om sin häst på bästa sätt?

Hästen och utevistelse

För att hästen ska må så bra som möjligt bör den få vistas utomhus i en större hage varje dag. I hagen ska hästen kunna röra sig fritt i alla sina gångarter, och det bör finnas gräs för den att äta. Undantag finns dock. Om hästen är skadad eller sjuk får den stå i en mindre sjukhage, och hästar som till exempel har tendens att drabbas av sjukdomen fång får hållas i hagar där mängden gräs är begränsad, eller där gräset istället ersätts med hö eller ensilage.>

Foder och vatten

Hästen ska utfodras med bra foder och givan ska fördelas till flera mindre mål om dagen. Hästen ska också ha tillgång till vatten. Den bör kunna dricka även i hagen men vid kortare utevistelse behöver det inte finnas vattentillgång.

Veterinärvård vid behov

Om hästen blir sjuk eller skadas och det finns behov av vård ska hästen enligt lag få det. Likaså om hästen är så allvarligt skadad att den lider svårt och behöver avlivas. Som djurägare måste man ha en buffert när det gäller kostnaderna för vården.

Träning

Hästar måste inte tränas. Man kan ha en häst som bara går i hagen. Men om man vill tävla och träna med sin häst ska det göras på ett djurvänligt sätt. Man får till exempel inte utöva våld mot hästen under träning eller tävling.